Projektinjohtopalvelun ja suunnittelun kilpailutukset ovat alkaneet