Hallihanke

Keväällä vuonna 2000 Mäntsälän Jää-Tiikerit ry:n johtokunta päätti asettaa työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää jääolosuhteiden parantaminen Mäntsälässä. Työryhmä tutki ensisijaisesti nykyisen tekojään kattamismahdollisuuksia. Melko pian kävi selväksi, että tekojään kattamiselle ei ole edellytyksiä, eikä myöskään kunta tue hanketta. Tämän jälkeen työryhmälle myönnettiin valtuudet selvittää jäähallin rakentamismahdollisuudet kaavaan merkitylle paikalle.