Tekniikka ja ympäristö

MÄNTSÄLÄN JÄÄHALLI

Jäähallien "ecomersu"

Mäntsälän jäähalli on rakennettu vuonna 2003 ja otettu käyttöön saman vuoden syyskuussa. Hallin suunnittelussa etsittiin ratkaisuja, joilla saatiin monikäyttöinen, energiataloudellinen sekä käyttäjäystävällinen ja kaikin puolin edistyksellinen kokonaisuus. Tekniikan tasoon ja energiatehokkuuteen suunnittelussa panostettiin runsaasti.

mantsalanjaahalli komressoriJäähallin tavoitteeksi asetettiin äärimmäisen taloudellinen käyttö- ja hankintakokonaisuus. Koneisto on toteutettu ammoniakki (täytös 12 kg) kylmäaineella, joka tässä tapauksessa on kokonaisenergiataloudellisin vaihtoehto hyvän hyötysuhteensa ansiosta, unohtamatta ympäristönäkökantoja sekä vatiivaa käyttöolosuhdetta.

Lauhdelämpö

Kylmäkoneiston tuoma lauhdelämpö otetaan talteen suuriin varaajiin. Lauhdetta käytetään pukuhuone-, kahvio- ja varusteiden kuivatustilojen lämmityksen lisäksi käyttöveden esilämmityksessä ja routaputkistossa. Myös jäänajo suoritetaan lauhdelämmöllä lämmitetyllä vedellä. Jäähallin käyttöenergiana on yksinomaan sähkö. Vaikka hallin sisälämpötila on pidetty suhteellisen korkeana (+ 10 astetta), on tehokkaan lauhteen hyväksikäytön ansiosta lisälämmitysenergiaa tarvittu vain talven huippupakkasilla.

Automatiikka

mantsalanjaahalli automatiikkaKaikkien toimintojen säädöt hoidetaan tietotekniikan avustuksella, mm. hallin eri osien lämpötilat, jään lämpötila, ilmanvaihdon käyttö, ilmankuivaus ja lattialämmitykset. Myös lauhteen hyväksikäyttö, valaistuksen säädöt, sekä energia- ja historiatietojen  keräys ovat tietokoneella. Syksyllä 2009 jäähallin automatisoinnissa siirryttiin kekitettyyn käytönhallintaan, joka mahdollisti hallin täydellisen etäkäytön ja entistä tehokkaamman energiatalouden.

Yhteydet

Huippunopea WLANgaton nettyhteys on toteutettu omalla tukiasemalla, myös valokuitukaapelilinja on vedetty hallille. Jäävuorot näet kätevästi hallin nettisivuilta www.mantsalanjaahalli.fi. Jäävuorojen ja kokoustilojen varaukset puh. 0400 739 030.